صفحه نخست > محصولات > ایرانول > گازسوز

روغن موتور گازسوز ایرانول


روغن موتور ایرانول CNG-BUS
روغن موتور ایرانول CNG-BUS دارای خاصیت عالی ضدسائیدگی

روغن ایرانول G.I.C.X-LA
روغن موتور ایرانول G.I.C.X-LA دارای خاصیت ضداکسیداسیون

روغن موتور ایرانول G.I.C.X
روغن موتور ایرانول G.I.C.X مناسب موتور های گاز سوز


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+