صفحه نخست > دیکشنری فنی
Y
Yield بازده
Yield point حداقل نیروی مورد نیاز برای تولید جریان از مواد


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+