صفحه نخست > دیکشنری فنی
W
Wash oil روغنی مصرفی برای بازیابی ترکیبات محلول در مخلوط گازهای نفتی موم
Water- Glycol Fluid سيالي که اجزاي تشکيل‌دهنده‌ي عمده‌ي آن، آب و يک يا چند گليکول يا پلي‌گليکول هستند.
Wax واکس
Wax (petroleum موم هاي نفتي
Waxy Distillate ماده‌ي مومي، باقيمانده‌ي حاصل از تقطير در خلاء که براي انجام فرآيندهاي بعدي به ديگر واحدها فرستاده مي‌شود.
Waxy Raffinate رافينيت‌ حاوي واکس، محصولات حاصل از واحد استخراج توسط حلال فورفورال که واکس‌زدايي مي‌شوند.
Way مسير، شيار، سطوح طولي که حرکت‌هاي دوطرفه قطعات ماشين‌ها را کنترل مي‌کند.
Way Lubricant روانکار سطوح راهنماي قطعات متحرک ماشين، يک روانکار خوب براي اين منظور بايد به گونه‌اي طراحي شود که از حرکت‌هاي لغزشي (ايستائي – حرکتي) به هنگام حرکت آرام قطعات جلوگيري کرده و خواص اصطکاکي ويژه‌اي داشته باشد.


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+