صفحه نخست > دیکشنری فنی
V
V.l improver ماده افزودنی بهینه سازی شاخص گرانروی
Vacuum خلاء
Vacuum Separator جداکننده‌اي که با به کارگيري فشارهاي پايين‌تر از فشار اتمسفر، گازها و مايعات را براساس اختلاف فشار بخار آنها از يک سيال ديگر جدا مي‌کند.
Vacuum Tower برج خلاء، ستون خلاء
Valve سوپاپ، شيرتنظيم، دريچه
Vapor بخار
Vapor lock خفگی، بخارگرفتگی
Vapor Pressure فشار بخار، فشار تبخير


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+