صفحه نخست > دیکشنری فنی
T
Tackiness Agent مواد افزودني به روغن براي افزايش خواص چسبناکي روغن که موجب بهبود نگه‌داري و جلوگيري از چکه‌کردن (نشتي) مي‌شود.
Tacky روغن‌ها و گريس‌هاي با ظاهر چسبناک
TAG Classed Tester دستگاه تعيين نقطه‌ي اشتعال ‌مايعات نفتي که داراي گرانروي کمتر از 8.5 سانتي‌استوک در دماي 37.8 سانتیگراد (100 °F) و نقطعه‌ي اشتعال زير 93 سانتیگراد هستند، (تحت شرايط ASTM D56)
TAG Open Cup دستگاه تعيين نقطه اشتعال‌ هيدروکربن‌هاي مايعي (عمدتاً حلال‌ها) که داراي نقطه‌، کمترين دمايي که در آن دما، بخار ماده‌ي موردنظر شروع به جرقه‌زدن نمايد را نقطه‌ي اشتعال گويند. اشتعال بين 17.8- الي 168 درجه سانتیگراد مي‌باشند. (تحت شرايط آزمايش ASTM D130 )
TAG-Robinson Colorimeter وسيله‌ي تعيين رنگ روانکارها
Temperature دما
Tempering oil روغن عملیات حرارتی: روغن در دمای بالا برای پرداخت حرارتی فولاد سخت و امثال آن بکار می رود.
Temporary Viscosity Loss (TVL کاهش موقتی گرانروی


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+