صفحه نخست > دیکشنری فنی
S
SAE انجمن مهندسين خودرو - Society of Automotive Engineers
SAE Viscosity گرانروي روغن موتور براساس سيستم طراحي شده از طرف انجمن مهندسين خودرو
SAE viscosity Numbers اعداد گرانروي در طبقه بندي SAE
saponification number عدد صابونی: مقدار معینی از باز (KOH) است که با یک گرم روغن در شرايط مشخص شده در آزمايش ASTM D94 ترکيب مي‌شود، و از ترکیبات چربی موجود در روغن صابون تشکیل می شود و به این ترتیب میزان درجه ترکیبی بودن روغن مشخص می گردد.
Saturated Hydrocarbon هيدروکربن اشباع شده
Saturated Molecules مولكول هاي اشباع شده
Saturated steam بخار اشباع شده
Saturation Level سطح اشباع


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+