صفحه نخست > دیکشنری فنی
Q
Quadruple point نقطه چهارگانه: درجه حرارتی که در آن چهار فاز متعادل وجود دارد.
Qualitative test آزمايش کيفی يا ماهيتی، آزمايش تعيين ماهيت اجزاي تشکيل‌دهنده‌ي يک مخلوط يا يک ترکيب .
Quality control كنترل كيفيت
Quantitative Test آزمايش کمّی يا مقداری
Quantity meter وسيله براي اندازه گيري مقدار جريان
Quarternary system رابطه تعادلي بين مخلوط چهار جزء يا چهار فاز
Quench bath مایعی نظیر روغن یا آب نمک مذاب که مواد را برای عملیات حرارتی در آن غوطه ور می کنند.
Quenching سرد كردن ناگهاني مواد داغ تخليه شده از يك راكتور .


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+