صفحه نخست > دیکشنری فنی
P
Pale Oil روغن بي‌رنگ، روغن روشن، روغن زرد، نوعي روغن معدني با پايه نفتنيک
Paraffine هيدروکربن‌هاي اشباع که به دو دسته‌ي نرمال پارافين و ايزوپارافين تقسيم مي‌شوند.
Paraffinic يک نوع مايع نفتي که از نفت خام پارافينيک مشتق مي‌شود و به نسبت بالايي از هيدروکربن‌هاي راست زنجير اشباع تشکيل شده است.
Pensky-Martens نام يک ظرف در بسته براي تعيين نقطه‌ي اشتعال روغن.
Pentane پنتان
Pentane&benzene insolubles test آزمون اندازه گيري مواد نامحلول در پنتان و بنزين
Performance number عدد كارايي، (شاخص بازدهي)
Permanent Viscosity Loss (PVL کاهش دايمی گرانروی


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+