صفحه نخست > دیکشنری فنی
O
Obliteration پاک‌سازي، امحاء
Octane number عدد اكتان که نمايانگر خواص ضد ضربه‌اي سوخت خودرو تحت شرايط استاندارد آزمايشگاهي مي‌باشد.
Oder panel گروه تشخیص بو: گروهی از افراد با تجربه که برای تشخیص بو و میزان آن آموزش دیده اند و کیفیت و میزان بو درحلال ها و غیره را بررسی و تائید می نمایند.
Odorless solvents حلال های بدون بو: حلال های هستند که معمولاً از الکل های حاصل از مواد نفتی معدنی تهیه می شود. این حلال ها از طریق فرآیند تولید الکیل سنتز و برای زدودن مواد آروماتیکی و گوگرد پالایش می شود.
Oil نفت، روغن
Oil Consumption ratio نسبت مقدار روغن مصرف‌شده‌ توسط يک ماشين به حجم روغن موجود در آن ماشين در مدت يک سال.
Oil content میزان روغن: اندازه گیری میزان پالایش به روش ASTM D-721 هرچه میزان پالایش موم های نفتی بهتر باشد مقدار درصد روغن موجود در آنها کمتر است و بنابراین موم سخت تر و مقاومتش در مقابل لکه گذاری و شکل گیری بیشتر خواهد بود.
Oil content(of petroleum wax مقدار روغن در موم هاي نفتي


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+