صفحه نخست > دیکشنری فنی
N
naphta نفتا: واژه ای که به طور گسترده شامل برش سبکی از مواد نفتی می شود. موادی که به آن نفتا اطلاق می شود و لزوماً برش نفتنیکی نیستند بلکه ممکن است متشکل از مواد پارافینیکی و آروماتیکی و یا ترکیبی از همه این برش های نفتی باشد.
Naphthene هيدروکربن‌هاي حلقه‌اي داراي کربن‌هاي اشباع شده که داراي فرمول کلي CnH2n مي‌باشند و به آنها سيکلو پارافين يا سيکلو آلکان نيز گفته مي‌شود.
Naphthenic نفتنيك
Naphthenic Crudes دسته‌اي از نفت خام که عمدتاً داراي ترکيبات نفتنيک مي‌باشد.
Narrow-cut محدوه باريكي از برش نفتي
National Lubrication Grease Institute (NLGI انيستيتوي ملي گريس‌هاي روانکار
Natural gas گاز طبيعي
Natural Gas Liquids مايعات استخراج شده همراه گاز طبيعي


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+