صفحه نخست > دیکشنری فنی
M
Machinability rating دسته بندي قابليت ماشين كاري فلزات
Magnetic Filter فيلتر مغناطيسي ، فيلتري که با استفاده از ايجاد يک ميدان مغناطيسي ذرات مغناطيسي را جذب و در خود نگه‌مي‌دارد.
Magnetic Plug وسيله‌اي که به منظور جذب ذرات آهني حاصل از سايش در مسير روانکارها قرار مي‌گيرد.
Magnetic Seal کاسه‌نمد مغناطيسي، کاسه نمدي که از نيروي مغناطيسي براي آب‌بندي در آن استفاده مي‌شود.
Manifold مانيفولد،چندراهه، يک مجموعه‌ي فيلتر که داراي چند ورودي و اجزاي کامل مربوط به هم مي‌باشد و بيش از يک مدار سيال کارايي دارد.
Mass spectrometer طیف سنج جرمی: دستگاهی است که به کمک آن می توان برروی نمونه های هیدروکربن های نفتی، تجزیه های کمی و کیفی انجام داد. در این روش از برخورد سریع یون به روی یک صفحه مدور در جریان الکتریکی طیف سنج می شود.
Material Safety Data Sheet (MSDS نشريه‌ي شامل اطلاعات ايمني و سلامت محصولات شيميايي
Mean Herte Load (Load Wear Index مقدار توانايي نسبي يک روانکار در ممانعت از ايجاد سايش تحت بار مورد نظر که عمدتاً توسط روش چهار ساچمه تعيين مي‌شود.


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+