صفحه نخست > دیکشنری فنی
J
J- factor فاکتورJ
Jack effect مقاومت در برابر جريان ستون مايع در لوله مويين به وسيله حبابهاي هوا
Jacket جداره خارجي در ظروف دو جداره
Japan لاک الک یا سیاه براق که قسمت اعظم آن نوعی آسفالت سخت است.
Japan Wax موم زرد کم رنگ با بوی نامطبوع و نقطه ذوب 53 °C که از دانه های سماق گرفته می شود.
Jet mixer همزن پاششي
Joule-Thomson expansion انبساط ژول تامسون
Journal قسمتي از شفت يا محور که درون ياتاقان قرار گرفته و دوران مي‌کند.


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+