صفحه نخست > دیکشنری فنی
I
Ignition lag تاخير در روشن شدن
Immiscible اختلاط ناپذير، غير قابل امتزاج، مخلوط نشدني، انحلال ناپذير
Incompatible Fluids سيالات ناسازگار، سيالاتي که به هنگام ترکيب در يک سيستم ،تأثيرات زيان‌آوري بر عملکرد يا اجزاي سيستم خواهند گذاشت.
Induction period زمان برقراری: مدت زمانی که در حین آزمون اکسیداسیون است که عمل اکسیداسیون در آن مرحله با سرعت نسبتاً پائینی پیش میرود.
Inert Gas گاز بي‌اثر
Ingression Level ميزان درون‌روي، ذرات ورودي به واحد حجمي سيال موجود در مدار
Inhibitor بازدارنده: به هر گونه ماده افزودنی که برای کنترل پدیده های نامطلوب در گریس، روغن، سوخت و امثال آن بکارمی رود بازدارنده اطلاق می شود...ماده افزودني به محصولات نفتي ( از جمله روانکارها) که از طريق کنترل واکنش‌هاي شيميايي نامطلوب، کارايي اين محصولات را بهبود مي‌دهد. مانند مواد افزودني بازدارنده خوردگي، مواد افزودني بازدارنده اکسيداسيون و غيره.
Initial boiling point نقطه جوش اوليه


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+