صفحه نخست > دیکشنری فنی
H
Hardness سختي، مقاومت يک سطح در برابر سايش
Heat Exchanger مبدل حرارتي
Heat transfer fluid سيال انتقال حرارت
Heat transfer oil روغن انتقال گرما
Heavy Ends قسمتي از تقطير نفت که داراي بالاترين نقطه‌ي جوش است.
Heptane هپتان: هیدروکربن پارافینیکی که مولکول های آن دارای هفت اتم کربن هستند.
Hexane هگزان: نفت با فراریت بالا که عمدتاً از هیدروکربن پارافینیکی که مولکول های آن دارای شش اتم کربن هستند تشکیل شده است.
Homologous series سری هیدروکربن های مشابه


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+