صفحه نخست > دیکشنری فنی
E
Elasto-hydrodynamics (EHD) Lubrication روانکاري الاستوهيدروديناميک، نوعی روانکاري که در طول تغيير شکل الاستيک دو سطح غير منطبق تحت بار زياد رخ مي‌دهد.
Elastomer الاستومتر، ماده‌اي شبيه لاستيک : الاستومتر به موادی اطلاق می شود که اگر دمای محیط آنها را تحت تاثیر نیروی کشش حداقل به دو برابر طول اولیه شان برسانیم و سپس به حال خود رها کنیم تقریباً به حالت اولیه خود بر می گرداند.
Electric Emission Control (EEC عمليات کنترل الکتريکي در اتومبيل‌ها براي کاهش ميزان آلودگي اگزوز مانند Co و NOx و هيدروکربن‌ها از طريق بهينه‌کردن بازده احتراق.
Electrical Insulating Oil روغن عايق الکتريکي
Electrical Oil روغن الکتريکي، روغن روانکار داراي ويژگي‌هاي مناسب الکتريکي براي استفاده در وسايلی مانند ترانسفورماتورها
Electrostatic Separator جداکننده‌اي که آلودگي‌هاي موجود در سيالات دي الکتريک را با استفاده از باردار کردن الکتريکي آلودگي‌ها و سپس جمع‌آوري آنها توسط جاذبه‌ي الکتريکي از سيال خارج مي‌کند.
Emission Control System سيستم کاهش‌دهنده آلودگي‌های خروجی از اگزوز وسايل نقليه
Emissions آلاينده‌ها


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+