صفحه نخست > دیکشنری فنی
D
De-aerator جداکننده‌اي که هوا را از سيستم سيالات جدا مي‌کند، هوازدا، هواگير
Deasphalted Oil روغن آسفالت‌زدايي شده
Decanter جداکننده، دکانتور، رسوب‌گير، مخزن تفکيک، ظرف سرريزکن، ظرف سرريزي، وسيله‌اي در واحد استخراج توسط فورفورال که اجازه‌ جدايي فازهاي فورفورال و آب را مي‌دهد.
Degas گاززدايي، حذف گاز از يک سيال که اغلب توسط روش‌هاي اولتراسونيک و يا خلاء صورت مي‌گيرد.
Degradation دستگاه آب‌زدا، وسيله‌اي که آب را از يک سيستم سيالات جدا مي‌کند .
Delamination Wear سايش به صورت لايه لايه‌شدن، سايش ناشي از تفکيک لايه‌اي، نوعي فرآيند سايش پيچيده که در آن سطح ماشين به وسيله‌ي نيروهاي وارد از طرف سطح ديگر لايه لايه شده و از بين مي‌رود.
Demerit Rating عدد عدم مطلوبيت، تعريف شرايط يک قعطه‌ي موتوري با استفاده از اعداد که در آن عدد صفر نشان دهنده يک قطعه‌ي جديد بوده و هرچه عدد عدم مطلوبيت افزايش يابد، شرايط قطعه نيز بدتر مي‌شود.
Demulsibility قابليت امولسيون شکني، توانايي يک سيال حل نشدني در آب در جداشدن از آن به هنگامي که با آب به صورت امولسيون در آمده است.


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+