صفحه نخست > دیکشنری فنی
C
Cable compound روغن کابل که براي ضد آب کردن پوشش عايق به کار مي‌رود.
Calcium Complex Soap صابون كمپلكس كلسيم، نوعي صابون براي استفاده در گريس‌ها که مولکول آن کمپلکسي از صابون کلسيم و يک نمک اسيد با وزن مولکولي کم تا متوسط است. گريس‌هاي ساخته شده با اين صابون‌ها نقطه‌ي قطره شدن بالا وپايداري مکانيکي و حرارتي خيلي خوبي دارند.
Calcium Soap صابون كلسيم، يک اسيد چرب که به عنوان غليظ‌کننده در گريس‌ها به کار مي‌رود، گريس‌هايي که با اين صابون ساخته مي‌شوند، درمقابل آب مقاوم مي‌باشند، اما در دماي بالا ناپايدارند
Cam بادامک، شفت‌هاي مورد استفاده در اکثر موتورهاي احتراق داخلي براي بازکردن و بستن سوپاپ‌ها داراي بادامک هستند.
Camshaft ميل سوپاپ
Capillarity مويينگي
Capillary Viscometer ويسکومتر مويين، ويسکومتري که در آن روغن از درون يک لوله‌ي مويين عبور مي‌کند
Carbon کربن


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+