صفحه نخست > دیکشنری فنی
U
ULEV Ultra Low Emission Vehicle
خودرو با آلايندگي بسيار كم


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+