صفحه نخست > دیکشنری فنی
T
TCS  Traction Control System
سامانه كنترل كشش
Transformer
ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را به وسیله دو یا چند سیم پیچ و از طریق القای الکتریکی از یک مدار به مداری دیگر منتقل می کند.
TSC  Traction Stability Control
سامانه حفظ كنترل چسيندگي و لغزش در شرايط لغزنده


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+