صفحه نخست > دیکشنری فنی
S
SAE  Society of Automotive Engineers
انجمن مهندسين خودرو (آمريكا)
SBC  Sensotronic Brake Control
كنترل ترمز سنسوترونيك (كه با احساس شرايط ترمز كردن ، قدرت وارده را تنظيم ميكند)
Shaft
شفت یا شافت عضو دورانی یا رفت و برگشتی است که برای انتقال نیرو و گشتاور به کار می رود و تحت تاثیر نیروی پیچشی و نیروی خمش قرار دارد و به سه گروه ثابت، مفصلی و قابل خمش تقسیم می شود.
شافت های ثابت برای سوار کردن چرخ دنده ها کلاچ ها چرخ تسمه و دسته لنگ ها مورد استفاده قرار می گیرد میل لنگ ها نیز جزء شافت های ثابت هستند و از آنها برای تبدیل حرکت دورانی به خطی و یا برعکس استفاده می شود.
SIPS   Side Impact Protection System
سامانه حفاظت ضربه جانبي (شامل ميله ها و تمهيداتي در درون درها)
SMG  Sequential Manual Gearbox
جعبه دنده دستي با تعويض متوالي (در خودروهاي سوپر اسپرت و خودروهاي مسابقات رالي)
SOHC Single Over Head Camshaft
وجود يك ميل سوپاپ در بالاي سيلندر (OHC)
SRS  Supplementary Restraining System
سامانه ممانعت تكميلي براي بالش هاي هوا
SUV Sport Utility Vehicle
خودرويي با قابليت هاي اسپرت (اتومبيل بياباني با قابليت استفاده روزمره در شهر)


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+