صفحه نخست > دیکشنری فنی
R
RPM Revolutions Per Minute
دور در دقيقه، یکی از یکاهای اندازه گیری سرعت دورانی. این یکا بیان کننده تعداد دورهای چرخشی کاملی است که یک قطعه در مدت یک دقیقه به دور یک محور ثابت انجام می دهد.
این یکا معمولا برای سرعت چرخش در ماشین های دوار مورد استفاده قرار می گیرد.
RWD  Rear Wheel Drive
سامانه چرخ متحرك عقب، در این گونه خودروها موتور نیروی خود را پس از تغییر دور و گشتاور در گیربکس و دیفرانسیل فقط به چرخ های عقب انتقال می دهد.


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+