صفحه نخست > دیکشنری فنی
I
Internal Combustion Engine موتور احتراق داخلي
ISO International Standard Organization
سازمان بين المللي استاندارد
ITS Intelligent Transportation System
سامانه هوشمند حمل و نقل


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+