صفحه نخست > دیکشنری فنی
G
Gas compressors
کمپرسور گاز به دستگاه های مکانیکی اطلاق می شود که فشار گاز را افزایش داده و در پی آن حجم گاز مورد نظر کاهش می یابد.
Gasoil گازوئيل، سوخت ديزل
Gasoline بنزين
GDI Gasoline Direct Injection
سيستم سوخت پاش مستقيم (بنزيني)
Gear دنده
Gear Oil روغن دنده
Gearbox جعبه دنده، گيربکس
GMC General Motor Corporation
كمپاني جنرال موتورز


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+