صفحه نخست > دیکشنری فنی
F
FACE LIFT زیباسازی ظاهر بیرونی اتومبیل (بزک اتومبیل)
FADING تضعیف عملکرد ترمز اتومبیل در نتیجه داغ شدن لنت های ترمز . مشکلاتی مانند ضرورت محکمتر فشار دادن پدال ترمز و طولانی شدن نقطه ترمزگیری پدال نیز در این وضعیت به وجود می آید.
FAN به طور متوسط 70% سوخت مورد استفاده موتور تبديل به گرما ميشود. وظيفه خنك كردن موتور نيز همراه سيستم خنك كننده آبي با FAN (پروانه) است. آب حرارت موتور را جذب كرده و حرارت خود آب بالا ميرود. اين آب وقتي از داخل رادياتوري كه در جلوي اتومبيل است عبور ميكند خنك ميشود. اگر حرارت آب بيش از حد مجاز بالا رود ترموستات FAN را كه روي رادياتور نصب شده به كار مي اندازد تا حرارت پائين آيد.
FIA Federation Inrenationale de L'Automobile & quot
فدراسيون جهاني اتومبيل راني (عبارت فرانسوي)
FIS نمايشگر اطلاعات كه اطلاعاتي مانند مسافت پيموده شده , متوسط سرعت , ميزان مصرف سوخت و دماي بيروني را نمايش ميدهد.
FLOATING CAR DATA اطلاعاتي كه از اتومبيل در حال حركت فرستاده ميشود.
FPS سيستم جلوگيري از آتش سوزي در اتومبيل.
FWD Front Wheel Drive
سيستم چرخ متحرك جلو


© copyright 2013 Sayal Co. All rights reserved
 آدرس: خراسان رضوی، تربت جام، بلوار امام خمینی، روبروی فاز 1 فرهنگیان     تلفن: 051-52531717
مارا دنبال کنید : facebooklinkedingoogletwitter Google+